TEL | 0926742182
MAIL | solaproduction.club@gmail.com

TEL | 0926742182
MAIL | solaproduction.club@gmail.com

遙空攝影套組_活動紀錄基礎組

NT$ 3,500

NT$ 3,500

所有商城價格均為「租借價」,非一次性買斷。來店租借設備需備妥雙證件,並於租借當日付清所有款項。點此了解更多 →

遙空攝影套組_活動紀錄基礎組

NT$ 3,500

Sony a7s3 含籠(三電)
Sony 16-35mm f/2.8 gm
Dji ronin S2
Rode videomic ntg
Teris TS-N6CF-Q plus 碳纖維三腳架

*粗體字為基礎物件不可刪去,刪去者可依(租金-300)之金額減免。
*可補價差升級店內器材