TEL | 0926742182
MAIL | solaproduction.club@gmail.com

TEL | 0926742182
MAIL | solaproduction.club@gmail.com

Sony 160gb Cfexpress Type A 1595931654 1578712 800x.jpg
Sony Tough CFexpress 160Gb Type A 記憶卡

NT$ 400

NT$ 400

所有商城價格均為「租借價」,非一次性買斷。來店租借設備需備妥雙證件,並於租借當日付清所有款項。點此了解更多 →